Logo - Gå til forsiden

Hva kan du gjøre?


Jona har et driftsbudsjett på ca 200 000 kr per år. Dette innkluderer båtplass, medlemsavgift i redningsselskapet, forsikringer, vedlikehold, og drivstoff. Her trenger vi din hjelp. Alle gaver er verdifulle, og går uavkortet til prosjektet. Du kan gi et fast månedlig beløp eller et engangsbeløp om ønskelig. 

Kontonr: 30002378783 

Er du en som ønsker å involvere deg fysisk i prosjektet så er det stort behov for hjelpemannskap. Vi har behov for mennesker som vil være støtte og hjelp på våre utflukter. All opplæring blir gitt ombord.

Å bli en støttepartner til Jonaprosjektet er en velsignelse, og du er med og bidrar til en forandring og en spesiell opplevelse til mennesker som sliter og har det vanskelig. 


Froland Misjonsmenighet
Mjølhusmoen, 4820 Froland
www.frolandmisjonskirke.no
E-post: post@frolandmisjonskirke.no