Logo - Gå til forsiden

Hvorfor Farshjerteskole?

Les pastorens hilsen om Farshjerteskolen

Kjære venner!

Jeg har lyst til å slå et lite slag for noe vi skal ha i Misjonskirken her helt i slutten av april, nærmere bestemt 26.april-1.mai. Da skal vi ha Guds Farshjerteskole igjen, en lignende av den vi har hatt her de to siste årene.  

Våren 2001 så skjedde noe som var starten på nærmest en revolusjon i mitt liv når det gjelder hvordan jeg så på Gud, og hvordan jeg så på meg selv. Jeg møtte Gud på en sånn måte som jeg bruker å beskrive som et kyss fra himmelen. Et kyss, i alle fall et det ligger følelser i, får en til å kjenne seg elsket, og det var det som satt igjen i meg etter denne opplevelsen en vårdag for 16 år siden. Tidligere hadde jeg opplevd Gud som fjern. Jeg hadde vært utrygg på om jeg var god nok i Hans øyne, og mitt kristne liv handlet derfor mye om å prøve å være en god nok kristen. At det handlet om det var nok både bevisst og ubevisst, men jeg ble mye drevet av en opplevelse av at ting ikke var godt nok og at Gud ikke var helt fornøyd med meg. Det jeg gjorde, fra personlig tid med Gud, til det å vitne om Ham og det å tjene Ham, gjorde jeg bevisst eller ubevisst for å prøve å oppnå en opplevelse av at jeg var god nok som kristen i Guds øyne. Jeg var misunnelig på andre kristne som hadde sterke møter med Gud og som ble brukt av Ham. Denne misunnelsen og opplevelsen av å ikke være god nok resulterte blant annet i meg et behov for å lete etter feil og påpeke det som ikke var godt nok, hellig nok og sterkt nok hos andre. På den måten kunne jeg få en opplevelse av at ting ikke var så galt hos meg heller, og at jeg framsto i et bedre lys i både menneskers og Guds øyne.

Den Gud jeg møtte i 2001 har etter hvert også for meg blitt synlig i Bibelen. Dette har skjedd gjennom en prosess der jeg har lest og fått forkynt Bibelen, der jeg har fått oppleve Guds nærvær konkret i livet mitt og gjennom forbønn og betjening akkurat på dette området «Hvem er Gud?». Blant annet på slike Guds Farshjerteskoler som den vi skal ha i slutten av april. Måten vi oppfatter Gud på avgjør nemlig også hvordan vi ser på oss selv. Hvis den Gud vi står i relasjon med gjennom troen på Jesus Kristus er en dommer som overvåker oss, så er det en langt mer usikker tilværelse for oss enn hvis Han er en god Far og vi Hans barn.

Jesu budskap og Nye Testamentets budskap er at Gud er Far, og at vi ved troen på Jesus får komme hjem til Ham og være barn (sønner og døtre) hos Ham. Dette er frelsens mål. Det er det vi blir frelst til. Her ligger fundamentet og det som skal være utgangspunktet for livet vårt som kristne. Dette var grunnen i Jesu liv, det livet som er eksempelet vi skal leve etter. Han levde et liv som sønn av Far i himmelen. Og det er en lignende relasjon med Gud som vi ved felleskapet med Ham inviteres inn i.

Jeg tror at hensikten med våre liv er at vi skal ligne Jesus. Men det kan aldri skje hvis vi ikke lever ut fra de samme premissene Jesus hadde. Jesus var den Han var på grunn av sin relasjon til sin Far i himmelen. Han levde helt enkelt ut det Han tok imot hos Far. Han gjorde og sa det Han oppfattet at Far sa. Jesus levde sitt liv som sønn av Gud, og skal vi ligne Jesus så må vi gjøre det ut fra en ligende relasjon. Når Jesus har stått opp fra de døde så sier Han til Maria at det er akkurat det som nå kan skje: Hans Far er vår Far (Joh 20:17). Hvis ikke den sannheten blir en erfart sannhet for oss, hvis ikke vi finner den tryggheten dette innebærer, og blir ikke dette utgangspunktet for våre liv, da kommer vi aldri til å ligne Jesus i den grad det er tenkt at vi skal gjøre.  

Dette er grunnen til at vi igjen arrangerer en Guds Farshjerteskole her hos oss. Det er 5 hele dager med undervisning og betjening rundt denne så viktige Bibelske grunnsannheten: Gud er vår Far, og gjennom troen på Jesus Kristus får vi leve et liv som sønner og døtre av Ham. Målet med uka er at deltagerne skal få en åpenbaring og styrket tro på dette, og få en erfaring av det i sitt liv. Slik at dette mer og mer kan være den grunnen vi lever våre kristne liv ut fra.

Skolen har en avgift på 2500,-, og da inngår det også kursmateriale. Mat og eventuelle utgifter for overnatting inngår ikke.

For påmelding, kontakt oss på e-post vidar@frolandmisjonskirke.no eller telefon 45404122.

Siste 5 artikler:

Guds Farshjerte skole

... Les hele

Fast giver

... Les hele

Småfellesskap

... Les hele

Nyhetsarkiv

Froland Misjonsmenighet
Mjølhusmoen, 4820 Froland
www.frolandmisjonskirke.no
E-post: post@frolandmisjonskirke.no