Logo - Gå til forsiden

Vår visjon


"Vi skal være et veksthus
med en utstrakt hånd til verden,
og en ressurs for andre kristne"

 

Veksthuset betyr at
- Vi skal ha stort fokus på bønn, lovsang og tilbedelse
- Vi skal ha en kultur preget av kjærligeht og omsorg
- Gaver og tjenester skal oppdages, utvikles og praktiseres
- Vi skal satse på alle generasjoner, med ekstra fokus på familie, barn og ungdom

En utstrakt hånd til verden betyr at
- Vi skal formidle troen på Jesus til både vært nærmiljø, i distriktet rundt oss og ut i verden
- Vi skal være en ressurs for samfunnet rundt oss

En ressurs for andre kristne betyr at
- Vi skal dele våre ressurser med andre kristne
- Vi skal sende ut team og enkeltpersoner for å være til velsignelse for andre med sang, vitnesbyrd og forkynnelse

Froland Misjonsmenighet
Mjølhusmoen, 4820 Froland
www.frolandmisjonskirke.no
E-post: post@frolandmisjonskirke.no