Logo - Gå til forsiden

Misjonskirkens misjonsarbeid

Froland Misjonskirke er en misjonsmenighet i ordets rette forstand. Menigheten har i alle år aktivt støttet ulike typer misjonsarbeid, både gjennom Misjonsforbundets ytremisjonsarbeid og misjonsvirksomhet som går ut fra lokalmenigheten.

For mer informasjon om Misjonsforbundets internasjonale arbeid, les her
www.misjonsforbundet.no
 
 
Misjonsforbundets ytremisjonsarbeid
Menigheten støttet i flere år Misjonsforbundets arbeid i Colombia, spesielt gjennom arbeidet til Kirsten og Svein Watne. Nå som Svein og Kirsten ikke lenger er i aktiv tjeneste i Colombia, støtter vi Misjonsforbundets ytremisjonsarbeid på generelt grunnlag, der Misjonsforbundet mener de økonomiske midlene trengs mest.
 
 
Misjonsvirksomhet ut fra lokalmenigheten 
 
 
Agder og Telemarkaksjonen:
 -  Ledes av Halvard Kaldal
 -  Hjelpesendinger med klær og div utstyr til Ukraina og Moldova
  -  Evangeliske møter

Aksjon Barnehjelp Kenya (ABK): 
 - Fadderprosjekt
 - Utbygging av vanningsanlegg i tørre og ufruktbare områder- undervisning av pastorer og ledere
 - Evangelisk forkynnelse
- Se
HER for mer informasjon, eller gå inn på www.aksjonbarnehjelpkenya.com

Asia Link:
       - Daglig leder, Øystein Åsen er medlem av Froland Misjonskirke
       - Skaper kontakt mellon norden og Asia og mellom ulike kirkesamfunn
       - menigheten støtter Asia Link økonomisk
       - Se
HER for mer informasjon, eller gå inn på www.asialink.no
 
 Himmelpartner:
- Ledes av Inge Røysland fra Misjonskirken
- Pastorseminarer
 - Møtekampanjer
 - Se
HER for mer informasjon, eller gå inn på www.himmelpartner.no

Mission Alliance:
 - Drives av menighetens pastor Svein Egil Fikstvedt
 - Pastorseminarer
 - Møtekampanjer
- Se
HER for mer informasjon
  
      Ordet til Unådde:
       - Ledes av Jan Christensen
 - Pastorseminarer
 - Møtekampanjer
 - se
HER for mer informasjon, eller gå inn på www.ordet.info/
 


 
 
 
 
 

Froland Misjonsmenighet
Mjølhusmoen, 4820 Froland
www.frolandmisjonskirke.no
E-post: post@frolandmisjonskirke.no