Logo - Gå til forsiden

Menighetens historie

Menigheten har sin bakgrunn fra 1946, da predikantene Andreas Baasland og Olav Tørrdal holdt møter på menighetshuset ”Salen” i Froland.

Flere mennesker ble frelst i disse møtene og etter dette startet man opp med både husmøter og offentlige møter.
I 1953 ble menighetens første lokale, "Misjonshuset", bygget. Menigheten ble medlem i Det Norske Misjonsforbund helt fra starten av.
 
Splid blant pinsevenner  
På begynnelsen av 1960-tallet oppstod det strid mellom predikanten Åge Samuelsen og Pinsebevegelsen i Norge. Det resulterte i at Åge Samuelsen brøt med Pinsebevegelsen og startet Maran Ata. Dette fikk også sine konsekvenser for Froland Misjonskirke ved at en gruppe mennesker gikk ut av menigheten og startet Maran Ata i Arendal.
 
Etter dette var det kun mellom 4-12 personer igjen på møtene i Misjonshuset. Predikantene Frits Brastein og Andreas Baasland ble mye brukt i menigheten på 1960-tallet. I denne perioden ble det og startet opp barnearbeid.

Nye vekkelser
 
I november 1975 ble det avholdt vekkelsesmøter i Statskirken med Leif Solheim fra Blåkors. Møtene hadde mye sang og musikk og forkynnelse som utfordret mennesker til å ta et klart standpunkt for Jesus Kristus. Møtene varte fram til jul og ca 15 personer ble frelst.

Rett etter jul, i begynnelsen av januar 1976 fortsatte det med ny møtekampanje med Olaf Lande. Disse møtene var dels på Misjonshuset og dels på et nøytralt møtelokale - Nidarhall. Mange ble frelst og er bevart i troen til den dag i dag. Møtene kunne ikke stoppes, fordi ikke-troende kom stadig til møtene og søkte frelse. Derfor varte denne møtekampanjen fram til sommeren.
 
Den nye kirken
Oddbjørn Lønnskog ble menighetens første pastor på slutten av 1960- tallet. Lønnskog gikk i bresjen for å bygge ny kirke og denne stod ferdig i 1982. 
 
I forbindelse med det nye bygget måtte det først bygges vei. Deretter reiste alle som kunne bruke motorsag til skogs for å hogge tømmer til den nye kirka. Byggetiden var en lærerik tid og gikk over flere år. Samholdet var veldig sterkt og dugnadsånden var der hele tiden. .

Bygget ble budsjettert den gang til ca. 4 mill kroner. Men på grunn av mye dugnad ble den reelle kostnaden kun 1,1 mill kroner. Da bygget stod ferdig i 1982 var hele prosjektet gjeldfritt!

Kirken fylles opp
Når den nye kirken stod ferdig hadde menigheten ca.50 innskrevne medlemmer, men det var færre enn dette på møtene. På den tiden gav Herren et profetisk ord til menigheten om at ”Mitt hus skal bli fullt”.

Dette ordet fikk man se oppfylt med en ny periode med vekkelse og vekst, da Olaf Lande var pastor i menigheten fra 1985-1990. Dette ble også en periode med oppblomstring av ungdomsarbeid i menigheten.
 
 
Menigheten i dag
Froland Misjonskirke er i dag en folkelig og karismatisk menighet tilsluttet Misjonsforbundet.
 
Menigheten har i dag hovedpastoren Vidar Røed i full stilling, barne- og ungdomspastor Kristine Lauvrak i 80% stilling, Ida Jacobsen Groth i 50% stilling som lovsangsleder og også administrativt ansvar, og Svein Egil Fikstvedt i 20% stilling med fokus på misjon.
 
Menigheten ønsker å være en relevant menighet for dagens mennesker og tilstreber å betjene mennesker med ulike behov med Guds Ord og Guds kjærlighet. Vi har et bredt tilbud til mennesker med forskjellig bakgrunn og behov. Menigheten driver barne- og ungdomsarbeid, arbeid for eldre, bibelgrupper, kvinnegrupper, ungdomsgrupper, familiearbeid, omsorgsarbeid, misjon m.m.
 
I dag er ca 150 personer som regner menigheten som sitt åndelige hjem.
 
 
Pastorer i Froland Misjonskirke fra starten til i dag:
 
Oddbjørn Lønnskog
Olaf Lande fra 1985 - 1990
Jon Ulltvedt: 1993 - 1996
Fred Vidar Tveter ca 6 mnd på 90-tallet
Olav Kvelland: 1996 - 2003
Svein Egil Fikstvedt: 2005 - 2016
Vidar Røed: 2016 - D.D.
 
 
 
 

Froland Misjonsmenighet
Mjølhusmoen, 4820 Froland
www.frolandmisjonskirke.no
E-post: post@frolandmisjonskirke.no