Logo - Gå til forsiden

Lovsang


I Froland Misjonskirke ønsker vi at lovsang og tilbedelse skal få en stor plass i gudstjenestene våre. Vi ønsker å legge til rette for at mennesker skal få tid og rom til å uttrykke seg til Gud, og ære Han, gjennom sang og musikk.

Hvorfor? Fordi vi tror at når vi lovsynger skaper vi et rom der vi gir Gud plass til å berøre mennesker. Og at i et miljø av tilbedelse vil mennesker oppdage sin identitet, hvem de er i Gud. 

Vi tror lovsang handler om et hjerte som tilber og et liv i tilbedelse. Et liv der vi ærer Gud, og sangene vi synger og spiller blir vår respons til Han.

Lovsangsarbeidet består av dyktige og hengitte mennesker, som ønsker å bruke gaven sin for å ære Gud, og for å hjelpe andre å gjøre det.

 Froland Misjonsmenighet
Mjølhusmoen, 4820 Froland
www.frolandmisjonskirke.no
E-post: post@frolandmisjonskirke.no